بسم الله

 

روزهای پر تبلیغ انتخابات امروز به سر می رسد و فردا رای ما ست که مشخص کننده و تعیین کننده خواهد بود .

رأی و نظری که می تواند از سر غفلت و بی خبری باشد. از سر اینکه اینبار هم مثل دفعه های دیگر . از سر بی تحلیلی و خودخواهی باشد

و یا اینکه با دقت و هوشیاری باشد . یک تصمیم عاقلانه . با بصیرت

 خیلی ها که برای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری آمدند شناخته شده اند . عملکردهایشان دیده شده است و ما قرار نیست در این هیاهوی تبلیغ و شایعه یادمان برود .

اهمیت مجلس و خبرگان هردو مشخص است ولی حواسمان جمع ولی باشد . کسانی را انتخاب نکنیم که با ولایت زاویه دارند یا آن را قبول ندارند و معیارهای دشمن شناسانه آنها با اسلام استکبار ستیز تطابق ندارند . امام بزرگوار را تندرو میدانند و در خاطره هایشان ارزش ها و معیارهای امام را وارونه جلوه می دهند.

ضرورت حضور مشخص است اما ضرورت انتخاب اصلح چطور؟

فردا سرنوشت مملکتی به دستان ما رقم می خورد ...

 

-------------------------------------

بخوانید:  مسیر انتخاب

ببینید: لطفا تیک بزنید!