هو الله

  

سلام و بعد

باور اینکه فتنه 88 خوابید و تمام شد و دیگر خودی نشان نمی دهد از ابتدا هم بعید بود

از قبل تر

از زمان کوی دانشگاه

و یا بهتر است گفت از همان زمان که انقلاب کردیم بعید بود که دست روی دست بگذارند و به تماشا بنشینند

نقشه می کشند

و برای عملیتشان مهره می خواهد

با جنگ تحمیلی و منافقان نشود

با آشوب دانشگاه تلاش می کنند

با آن نشود با انتخابات

جواب ندهد با اقتصاد

و این هم نشود با هر آن چیز دیگری که بتوان احساسات مردم را تحریک کرد

فضا را بهم ریخت

تا بشود فتنه

و مرز دوست و دشمن،‌ جبهه خودی و غیر خودی شناخته نشود.

نه اینکه گله و نقصی نباشد

هست و باید رفع شود

ولی با منافق جماعت و تکفیری های جنایتکار نه تنها سر سازگاری نداریم بلکه مقابله خواهیم  کرد.

  

باشد که مهره های دشمن نشویم

یا سیاهی لشکر آن

و یا هر آنچه او میخواهد.

باید بزرگ و قوی شویم تا بتوانیم با بصیرت مسئولان را انتخاب و رصد کنیم

مشکلاتمان را حل کنیم

و یاور رهبرمان باشیم

 

 

یا علی