هو الحق

   

در همین حوالی،

در نیمه های ماه پیامبر(ص)،

تاریخ تکرار می شود:

دوباره همان صدا، همان نام، همان نشان، .... از پس حفاظ ها و حصارها.

از پس سالها رسالت.

دوباره به گوش می رسد:

طنین فرو ریختن بنیان های ظالمانه

به مانند کنگره های طاق کسری،

به مانند افتادن بت های بتخانه،

به مانند ربیع ...

آری!

اینجا بهار است. جاودانه بهاری که خلاصه اش در وحدت و یگانگی او ست ...

اراده ای که تغییر نمی کند

و غیبتی که سرانجامش ظهور است. 

امروز یا فردا،

یا هر زمان دیگری که باشد...

آماده بشارتی باشیم که نزدیک است .

سالروز ولادت امام عصر(عج)

مبارک و شادباش