هو الحق

   

 

“ اگر میخواهید این اقتدار و عظمت و مصونیت باقی بماند، باید در انتخابات شرکت کنید.

مهم نیست به چه کسی رأی میدهیم. مهم این است که همه بیایند و باشند و نشان بدهند که حاضرند از اسلام و جمهوری اسلامی دفاع کنند.

اگر این حضور ادامه یابد، دشمن هرگز هیچ غلطی در مقابل کشور نخواهد توانست بکند. ”

امام خامنه ای (حفظه الله)

17 اردیبهشت1396

-------------------------------

وقتی رهبرم بصیرت را از من طلب می کند

چگونه میتوانم بی تفاوت بنشینم درحالبکه

ایستادگی برازنده قامت ایرانی است...

# اینجا- جمهوری- اسلامی- است!