هو السمیع البصیر

 

 نه اینکه مشکلات نباشد

و نه اینکه ما در رفاه و بی خیال باشیم

و از هر آنچه بر مملکتمان می گذرد بی خبر  .

 

ما هستیم . در زندگی عادی خودمان ولی گوش به زنگ و حواس جمع.  حواسمان به تحلیل ها و حرف ها، به ارزش بی قیمت یک استقلال، به اینکه هرچه دلخوری و نگرانی و رنجش است را فریادی کنیم بر سر آمریکا، بر سر کدخدای بی خدا ...

ما هستیم. در روزهای پر تکرار 22. که تکرارش نه تنها خسته مان نمی کند بلکه قلب هایمان را محکم و قدم هایمان را استوار تر می سازد برای حضوری دوباره . 

و ما به این بودن می بالیم .

به اینکه دلیل محکمی برای اثبات نظام هستیم

و حتی اگر سیاست در هاله ای از غبار فرو رود، ما با مشتانی گره کرده نور انقلاب را زنده نگه می داریم.

و نمی گذاریم کسی این حضور را خدشه دار کند تا خاطر رهبرمان را بیازارد

ما هستیم تا “‌امر ولی“‌ جاری باشد .

تا نظر لطف امام عصر (عج)‌بر ما باقی بماند

تا شرمنده شهدایی نباشیم که پای بقای ولایت خون دادند. شرمنده امام شهدا

هستیم تا ...

 

  این 37 امین سالگرد انقلاب

کامتان شیرین...