بسم الله

 

قرآن...

نبض گرم حیات است و

باید با او خواند،

با او دید،

با او شنید،

با او فهمید،

با او رفت،

تا

با او رسید...

در این سرمای اعتقاد سوز،

تنها کلام گرمابخش او ست که تو را

فارغ از نژاد و مال و مکنت ات

حفظ میکند...

روزهای مبارک وحدت است و

چه بهتر که با معجزه ابدی پیامبر (ص) طرح وحدت بریزیم

آن وقت حل شدن خیلی از اختلافات،

ناخواسته است ....

  

میلاد پیامبر رحمت، محمد المصطفی(صلی الله علیه و آله)

و امام جعفر صادق(علیه السلام)

مبارک