یا رحمان

   

“ستایش خداوندی را سزا ست که کسی از رحمت او مایوس نگردد، و از نعمت های فراوان او بیرون نتوان رفت، خداوندی که از آمرزش او هیچ گناهکاری ناامید نگردد، و از پرستش او نباید سرپیچی کرد. خدایی که رحمتش قطع نمی شود و نعمت های او پایان نمی پذیرد. “

  

خطبه 45 نهج البلاغه

ترجمه استاد دشتی

----------------------

پ.ن: میلاد حضرت معصومه(ع) و آغاز دهه کرامت مبارک .