بسم الله

   

هنر پرسیدن سوال را دست کم نگیرید.  خصوصا حالا که این فرصت به شما داده شده

دانشجوی عزیز:

اگر در دیدار دانشجویی با رهبر انقلاب بودید چه نکته‌ای را مطرح می‌کردید؟

درباره اش فکر کنید

تا 24 خرداد امکان ارسال سوال هست ...