باسمه تعالی

 

 1.  شروع سال 93 را به خاطر آورید. احساسی که در هنگام تحویل سال داشته اید را بنویسید .
 2.  در هنگام آغاز سال 93 چه برنامه هایی را برای این سال ترسیم نموده بودید؟
 3. از بین این برنامه ها، کدام را به طور کامل انجام داده اید ؟ کدام یک به صورت ناتمام باقی ست؟ کدام را اصلا انجام نداده اید؟
 4. مهمترین کاری که در سال 93 انجام داده اید ؟
 5. دوست داشتنی ترین کاری که در سال 93 انجام داده اید؟
 6. چنانچه بخواهید یک تغییر مثبت در خود در سال 93 بگویید...؟
 7. در میزان کتابخوانی چه میزان تغییر کرده اید؟
 8. بارزترین تفاوت خود را بین اسفند 92 و اسفند 93 ذکر کنید.
 9. اگر بخواهید در یک جمله یک خطی خود را در سال 93 ارزیابی کنید چه مینویسید؟
 10. یک واژه برای اختتام سال 93؟
 11.  چه کاری را میخواهم در سال 94 نیز ادامه دهید؟ چرا؟
 12. در سال 94 برای رسیدن به چه چیزی میخواهم تلاش کنید؟
 13. سال 94 در چنین زمانی میخواهید چگونه باشید؟
 14. لطفا شعار سال 93 را واژه به واژه بنویسید و میزان توجه خود به آن را در امسال ارزیابی کنید.
 15. میزان انس با قرآن را در سال 93 ارزیابی کنید.
 16. دوست دارید چه سوالی از خودتان بپرسید ؟
 17. یک آرزوی خوب برای سال 93 و یک جمله پیشواز برای سال 94 ؟؟
 18. ....

 

 با آرزوی موفقیت برای شما

  -----------------------------------

پ. ن1: این ها صرفا سوالاتی ست که دوست دارم خودم هم جوابی برای آنها بیابم . بنابراین منتشرش کردم تا شما هم بی نصیب نمانید. :)

پ.ن2: پاسخ این سوالها را برای خودتان نگه دارید و تا هر وقت از سال 93 که دوست دارید به آنها فکر کنید . یا حتی سوالهای بیشتری که به ذهنتان میرسد

پ.ن3: یک سوال امتیازی!!!! معیار و ملاک شما برای ارزیابی خودتان چیست؟ تا 3 خط آن را توضیح دهید.