هو الحق

امروز روز آغاز ولایت و امامت حضرت قائم(عجل الله فرجه) است . از طرفی هنوز داغ پدری جوان سنگینی می کند و از طرفی مردم نیازمند تر از همیشه به داشتن امام اند . حکومت مترصد فرصتی برای قتل امام . نفاق و ایمان مشوب به هم . جوامع پیچیده تر شده اند و ....

مکانیسم و فرآیند بهره بری از نور تغیر میکند و خداوند از برای حفظ جان شریف امام دوازدهم تا رسیدن فرصت مناسب حکومت حق ایشان را از دیدگان پنهان می نماید . نواب و رابط هایی با ایشان میگذارد و بعد... اینجا دوران غیبت کبری . خورشید هست اما پس ابر . منتظر فقیر شدن ما به ظهور . 

میگویند بنی اسراییل برای آمدن پیامبر خود  یعنی حضرت موسی(ع) آنقدر دعا کردند تا ایشان آمدند و سالهای طولانی انتظار به ایشان بخشیده شد . ایشان آمدند و بنی اسراییل قدر ندانستند و پیامبر خود را اذیت کردند .

ما هم باید دعا کنیم و منتظر باشیم ولی چگونه باشیم که در زمان ظهور حضرت مهدی (عج) موجب آزار یا بهتر است گفت مانع ایشان نباشیم ؟ این را الان باید تمرین کرد پس....

راهی عملی برای اصلاح باور یا عمل پیشنهاد دهید تا به آن عمل کنیم باشد در زدودن حجاب غیبت سهمی داشته باشیم. 

منتظر نظرات شما ....