بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

 

روزهایی برای بیرون آمدن از پوسته تبلیغات و هجمه های روانی

روزهایی که باید بهتر دید و شنید تا بلکه زودتر رسید

روزهایی برای آماده شدن و آماده کردن

روزهایی برای جبران عقب ماندگی ها، درجا زدن ها، رو برگردانی ها

روزهایی که بی وقفه سپری میشوند و حوادث را یکی یکی آشکار می سازد

حوادثی نو به نو که در تازگی تحولاتشان، سعی در پرده برداری از حقیقت دارند

حقیقتی روشن و ابدی :

او یگانه خداوندی ست بدون شریک و فرزند 

و تنها خدا ست که می ماند

حقیقتی که دارد به ظهور میرسد و...

روزهای پرنشانه دوران ما

روزهای پر از رگ و ریشه ای تاریک و روشن

روزهای سخت مبارزه ....

روزهایی که باید خلوتگاهی برای اندیشیدن و خودسازی داشت تا فهمید که این روزها در نهایت روز امتحان ما خواهد بود . امتحاناتی بس بزرگ

اینک این گوی و میدان .

روزهای ابتلا و فتنه در راه اند