و هو العزیز دوانتقام

 

سوره مبارکه کافرون که میخوانی مدام بحث عبودیت را تکرار میکنی. “من عبودیت میکنم، من عبودیت نمیکنم...“

بله! می فرماید که من عبودیت خداوند واحد را میکنم و غیر او را عبودیت نمیکنم و شما ای مشرکان کافر، آنچه من عبودیت میکنم را نمی پذیرید و بندگی اش را نمی کند . 

این تفاوت آنقدر ریشه ای و بنیادی و اساسی ست که باعث می شود دین ها از هم جدا باشد. دو دین که یکی در ذیل ولایت خدای یگانه ست و عبودیت موحدانه دارد و یکی در ذیل هر ولایتی غیر خدا که میشود طاغوت . پیامبر اکرم(ص) قاطعانه این تبیین و مرزبندی را انجام میدهند و ابراز میکنند.

سوره مبارکه کافرون، سوره برائت ست . سوره ابراز مرزبندی در برابر کافران

-------------------------------

حوالی 13 آبان و شعاری که برای ما در حکم برائت و تبیین مرز است .

سوره مبارکه کافرون ناخواسته در ذهن آمد