بسم الله

 

 

---------------------------------------------------------

دشمنان ما بدانند

اگر خیال کرده اند که ما حرف رهبرمان را زمین میگذاریم

و او را

به بهانه تحریم

رها میکنیم

سخت در اشتباه اند...

این را بدانند را که

او خط قرمز ما ست

و عزت ما خط قرمزی پررنگ برای همه است.