بسم الله الرّحمان الرّحیم

  

بخوان به نام رهایی!
بخوان به نام بلوغ!
بخوان به نام صاعقه در التهاب شب!
بخوان به نام ساقه امید در پهن دشت یاس!
بخوان به نام خالق خورشید!
بخوان به نام نامی عشق!
به اسم اعظم معشوق!
بخوان نبی گرامی!
بخوان رسول عشق و امید!
بخوان به نام نامی توحید!
تو خواندی
و عطر آوای تو…
فضای زمین و آسمان را آکند
بوی خوش عشق
ملائک را بی تاب کرد
فرشتگان سر به سجده بردند
و عرق جبین پیمبری ات ستردند
آری ، تو که خواندی
آسمانیان هلهله کردند
و عرشیان
نجات فرشیان را
مژده آوردند.

سید مهدی شجاعی