یا حمید بحق محمد

امروز جمعه و ...

عید ها در هم آمیخته اند . رسول موعود آخر الزمان متولد میشود و فرزندی از سلاله پاک او. مامن شیعه و عالمی صادق ...

گویا انتظار روی دیگر خود را نشان می دهد..... نصر من الله و فتح قریب و بشر المومنین

و آن دعای همیشگی :

اللهم عجل لولیک الفرج