بسم رب الحسین

نفس هایم به شماره می افتد و واژگان به تپش . شور صفحه را میبینم و کوچکی خود را

گاهی سکوت بهترین راه برای نشان دادن عظمت است. خصوصا آن زمان که علمدار از علمش جدا ست ...

یا عباس بن علی (علیک السلام)