یا شاهد

دست وجود بر روی سینه ام در کنار تمام نشانه های خدا. در کنار تمامی آیاتی که یک راه اند‏، یک پلاک برای رسیدن به تو.

آسمان و زمین و کوه به کنار . حتی تمامی پرندگان و اصلا همه حیوانات. گیاهان و درختان و .... همه و همه یک طرف و من طرف دیگر .

به کنار چون اینجا نشانه پررنگ تری هست. شانه به شانه ی تمامی آیاتت

.

.

.

دست وجود بر روی سینه ام !

تمام نفس های حیاتم شاهدند که لحظه ای رهایم نکردی ....

 یا خالقنا یا رب ...